Olika pokerspel

poker-cardsDe pokervarianter som är mest spelade runt om i världen idag är poker med gemensamma kort, exempelvis Texas Hold’em och Omaha, därefter poker med mörka kort och stötpoker.

Poker med gemensamma kort

Spelaren sitter med ett visst antal kort dolda i handen som kombineras med gemensamma kort som ligger synliga på bordet. De vanligaste varianterna är Texas Hold’em och Omaha

Texas Hold’em

Spelet börjar med att givaren ger ut två kort var till alla spelare, kort som de inte visar någon annan. Sedan gör alla sina första insatser, “pre-flop. Om två eller fler spelare är kvar delas tre gemensamma kort ut, uppvända på bordet, floppen. Nu görs nya insatser. Ett fjärde gemensamt kort delas ut – fjärde gatan (turn) och nya insatser görs. Därefter delas det femte gemensamma kortet ut, femte gatan (river) och den sista rundan av insatser görs.

Omaha

Det idag näst populäraste spelet på online-casinon är Omaha. Varje spelare får en starthand på fyra hålkort, sedan läggs först tre gemensamma kort ut på bordet, floppen. Efter andra rundan av insatser läggs ett fjärde kort (turn) varpå nya insatser görs. Sedan läggs det femte och sista av korten ut (river) Du har alltså totalt nio kort som du kan använda för att skapa din hand med fem kort. Men inte på vilket sätt som helst: i Omaha ska du använda exakt två av korten på handen och tre kort från bordet. Förutom dessa regler spelas Omaha på samma sätt som Texas Hold’em.Omaha är mer komplicerat än Texas Hold’em, då de fyra hålkorten ger möjlighet till många fler kombinationer och gör det svårare att utläsa de andra spelarnas händer.

Omaha 8 (Alt. Omaha Hi/Lo – Omaha Eight-or-better)

Omaha 8 är en variation på Omaha där både den bästa och sämsta handen vinner och delar på potten.

Poker med mörka kort

Spel där spelaren får en komplett hand som denne håller dold. Handen kan sedan förbättras genom att byta ut kort. Vanligast av dessa är Mörkpoker (Five-card-draw)

Mörkpoker (Five Card Draw)

Tidigare ett mycket populärt spel i Norden, då det var det första och länge enda kända pokerspelet.Var och en erhåller fem mörka kort, sedan följer första rundan av insatser. Sedan får alla spelare byta upp till tre av korten på handen genom att lägga dessa upp och ned i kasthögen och säga hur många som ska bytas. Nu sker andra insatsen. När alla har gjort insatserna visas korten. Högst hand vinner. Om flera händer är exakt lika delas potten mellan dessa

Stötpoker

Varje spelare får en kombination av synliga och dolda kort där insatserna höjs för varje runda. Vanligast är Sjustöt (Seven-card stud) och Femstöt (Five-card Stud)

Sjustöt (Seven Card Stud)

Sjustöt är den vanligaste formen av stötpoker. Varje spelare kan ta upp till sju kort, tre mörka som är dolda i den egna handen och fyra öppna som alla kan se. Korten delas inte ut på en gång: först får var och en tre kort, sen delas ett kort i taget ut med nya insatser mellan varje utdelning. Inga gemensamma kort används.